D.Fabisiak       K.Romanowski
       
K.Pilarczyk       J.Olejnik
       
J.Smuszkiewicz       P.Grabarczyk
       
R.Petri   Finał A   Ł.Gieras
   1
2
   
J.Król   Finał B   M.Nejman
   3
4
   
M.Zakrzewski       M.Banowicz
       
P.Kozłowski       P.Korpulinski
       
M.Jarkiewicz       W.Ratajczak
A.Jarkiewicz G.Ludwicki
Wynik Wynik
K.Małek C.Brandt
Wynik Wynik
J.Dudek Ł.Wilczek
Wynik Wynik
W.Zborowski K.Lisek
Wynik Wynik
C.Gajowczyk D.Flak
Wynik Wynik
M.Matuszewski W.Dyjach
Wynik Wynik
R.Zimnicki J.Stępień
Wynik Wynik
Finał A J.Tatara
Wynik 1 2 Wynik
P.Jurecki Finał B M.Wiencek
Wynik 3 4 Wynik
R.Gatkowski K.Pietrzyk
Wynik Wynik
M.Jach A.Zgoda
Wynik Wynik
A.Szturycz E.Fabisiak
Wynik Wynik
R.Cieślik A.Barszczowski
Wynik Wynik
S.Szymański M.Szcześniak
Wynik Wynik
B.Turska J.Flasiński
Wynik Wynik
K.Morawietz